La Instal·lació sonora i visual RDEs, d'Oscar Martin, ha comptat amb una beca Phonos de suport a la creació per a la seva realització, i es presenta amb motiu de la seva finalització.

{Rdes} és una instal·lació sonor-lumínica generativa i autopoiética que posa en pràctica teories de sistemes complexos basats en conceptes i processos tals com l'emergència i l'autoorganització. Models que provenen de diversos camps de la ciència: filosofia, biologia, ciències de la computació i l'estudi de la intel·ligència artificial (autòmats cel·lulars, xarxes neuronals, cibernètica ..).

Explora les possibilitats sonores i compositives generatives d'aquests models, a partir d'un sistema en xarxa de mòduls-partícula que interactuen de forma mútua i amb l'entorn seguint unes regles senzilles a nivell individual però capaços de fer emergir patrons més complexos i sofisticats a nivell de conjunt.

 

Oscar Martin

 

Programador i músic experimental. El seu treball sonor es basa en la deconstrucció d'enregistraments de camp, síntesi no convencional i l'ús creatiu dels errors de la tecnologia. Luthier-digital amb l'entorn de programació "pure data", amb el qual desenvolupa les seves pròpies eines experimentals per a la generació i la

composició algorítmica-generativa. Situat en algun lloc entre la Computer Music, l'estètica de l'Error i el Noise generatiu.

Treballa sota el paradigma "open source". Tota la seva discografia i codi es troben publicades amb llicències obertes en diferents segells i netlabels; Free Programari Sèries, Uzusounds, Drone Records, Tecnonucleo, Brrr, etc.

Ha col·laborat com a programador d'interactius sonors en diferents projectes de dansa, performances i instal·lacions, i és també part de l'equip d'edició i direcció d'ursonatefanzine una publicació dedicada a l'art sonor i cultura aural i del projecte de netradio experimental mEtaminaFreeNetRadio.

Actualment col·laborant activament amb el col·lectiu minipimer.tv, grup dedicat al live stream experimental, emissions, art, tallers, investigació crítica i desenvolupament d'eines.